Měsíční docházka

 • Hledáte školku pro své dítě?

  A zajímá vás, v čem je naše školka výjimečná?
 • Pro naše děti máme připravený individuální výchovný plán. Pracujeme v malých skupinách, takže se každému dítěti dokážeme smysluplně věnovat.

  Docházet k nám mohou i děti se speciálními potřebami jako je ADHD, autismus, lehká mentální retardace nebo vada řeči.

 • Rodičům vycházíme maximálně vstříc. I proto je naše školka otevřena od 7 do 19 hodin, během letních i jarních prázdnin nebo o svátcích.

  S námi se nemusíte stresovat, že byste snad dítě nestihli vyzvednout, nebo byste je neměli kam dát, když musíte pracovat. Pro zájemce dokážeme zajistit také svoz a rozvoz dětí školním autobusem a další zajímavé služby.

 • Běžný den ve školce

  Předškolní program při pravidelné měsíční docházce je určen pro děti od 1 roku do 6 let. Snažíme se vést děti k řádu a pravidelnost i v jejich denních aktivitách. Osvojí si nejenom sociální, ale také hygienické a stravovací návyky (mytí rukou, kulturu stolování, pitný režim) a jsou díky tomu lépe připraveny na plynulý přechod do jiných typů předškolních či školních zařízení.

  • 07.00 – 08.30 příchod do školky, přivítání dětí, volná hra
  • 08.30 – 09.30 řízené edukační aktivity – rozvoj osobnosti, interakční hry, komunikace, logopedická prevence, grafomotorika, pohybová koordinace, cvičení s pomůckami, …
  • 09.30 – 10.00 dopolední svačina, hygiena
  • 10.15 – 11.15 pobyt venku - procházky, míčové hry, poznávací aktivity, hra na hřišti
  • 11.30 – 12.00 oběd, hygiena, uložení dětí ke spánku nebo k odpočinku, odchod dětí z dopoledního programu domů
  • 12.30 – 14.30 spánek, odpočinek, klidové činnosti pro nespící děti (stavebnice, malování, pohádky...)
  • 14.30 – 15.00 odpolední svačina, hygiena
  • 15.00 – 16.00 řízené kreativní aktivity - poznávací hry, skupinová cvičení, pohádky, výtvarná, hudební a tvořivá činnost
  • 16.00 – 18.00 volná hra, relaxace, převzetí rodiči a odchod dětí domů

  Program je pouze orientační. Bývá přizpůsoben individuálním potřebám dětí a momentální situaci (počasí, počtu dětí, jejich koníčkům atp.).

 • Individuální program a vzdělávání

  Některé děti mají složitější život již od prvních krůčků.
 • Jak to probíhá?

  • Pečlivě děti provádíme počáteční adaptací na prostředí školky.
  • Nenásilnou formou integrujeme dítě do kolektivu.
  • Klademe důraz na rozvoj komunikace, sociální interakce a celkový vývoj dítěte (motorika, řeč, sebeobsluha, pozornost, myšlení, emoce).
  • Pomocí rozvojových her podporujeme tvořivost, hudební i pohybové dovednosti dítěte.
  • Pro děti s vadou řeči připravíme logopedický plán.
  • Každému dítěti věnujeme tolik pozornosti a péče, kolik jí reálně potřebuje.
 • Některé děti mají složitější život již od prvních krůčků. Pokud máte doma dítko s ADHD, lehčí formou autismu, vadou řeči nebo lehkou mentální retardací, přijďte se k nám podívat. Máme speciálně proškolený personál, který se vašemu dítěti bude opravdu věnovat.

  Malý počet dětí ve skupině (dvě třídy po šesti) nám umožňují se věnovat potřebám každého dítěte. Společně s vámi připravíme individuální vzdělávací program a dítěti poskytneme laskavou a zároveň důslednou péči. Bude tak mít možnost učit se nové věci stejně jako ostatní děti. Pro rodiče nebo děti se ZTP navíc poskytujeme 30 % slevu na školkovné.

  Proces osamostatnění od rodičů bývá velmi individuální. Proto můžete být vašemu dítěti nablízku a podporovat ho při prováděných aktivitách tak dlouho, dokud to bude třeba.

 • Stále přijímáme! Zapište se online.

 • Stravování

  Při celodenním pobytu ve školce se děti stravují 3x denně a během dne dbáme na jejich pitný režim. Dovážíme jídlo od firmy FRESHBOX. Ta dětem poskytuje zdravou, pestrou a výživově hodnotnou stravu. Všechna jídla jsou z čerstvých a kvalitních surovin, přičemž některé odpovídají BIO kvalitě (luštěniny, celozrnná mouka, müsli, kořenící přísady atd.).

  Navíc je při sestavování jídelníčku dodržována doporučená spotřeba tuků, sacharidů, mléčných výrobků, masa, ryb, zeleniny a ovoce. Jídla jsou připravována výhradně v konvektomatu, který umožňuje vaření v páře, pečení i vaření v kombinovaném provozu. Důraz je kladen na to, aby se v potravinách uchovalo co nejvíce vitamínů, minerálů a stopových prvků.

  CENÍK stravy v celodenním a půldenním režimu.

 • Aktuální týdenní jídelníček

 • Svoz školním autobusem

  Našim dětem nabízíme možnost svozu a rozvozu ze školky školním autobusem. Pokud nemáte čas dovést nebo odvést dítě, kontaktujte nás pro více informací.